• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
011 022 033 044 055

- Algemeen

Welkom
Hartelijk welkom op de website van de Stichting Behoud Joodse begraafplaats Oisterwijk. 
 
De Joodse begraafplaats in Oisterwijk dateert van 1748 en is een Rijksmonument. 
 
De Stichting wil de begraafplaats restaureren en onderhouden. Daarvoor moet heel wat gebeuren. Op deze website leest u meer over de plannen en kunt u het restauratieproces volgen. De restauratie van de omheiningsmuur en het metaheerhuisje is gestart in 2012 en tijdens de Open Monumentendag 2016 officieel afgesloten. Hierna is een nieuwe omheining en mooie poort gerealiseerd. De grafstenen en grafmonumenten moeten nu nog opgeknapt worden en de omgeving rond de begraafplaats.  
                                 
Documentaire van de begraafplaats: https://youtu.be/EvHfddZnd-8
              

Zondag 9 september 2018 Herplanting van een Anne Frank boom ter voortzetting van een levende herinnering. Tijdens de ceremonie werd onderstaand gedicht voorgelezen door Anne Kooijmans.
 
Leven na de dood
 
Daar waar dood wacht op het leven,
ligt een diepe historie verweven.
Anne Frank en een boom,
levende herinnering aan een kwade droom.
Helga Deen en kamp Vught,
duizenden mensen op de vlucht.
Zoveel ellende, zoveel pijn.
Laat nieuw leven een bevrijding zijn.
 
In het voorjaar van 2015 is het eigendom van de begraafplaats overgegaan van de Vereniging Israëlitische begraafplaats Oisterwijk naar de Stichting Joods Begrafeniswezen Brabant waaronder nu de Joodse begraafplaatsen in Oisterwijk, Vught en Eindhoven ressorteren.
 
Met deze website willen wij u ook informeren over de historie en geschiedenis van de Joodse begraafplaats in Oisterwijk en over de Joodse inwoners van Oisterwijk en omstreken die hier vanaf 1740 hebben geleefd en gewerkt. In 2018 wordt gestart met de vertaling van enkele Pinkassiem uit Oisterwijk.
 
Er worden regelmatig open rondleidingen gegeven. Ook kunt u een rondleiding met een groep bespreken. Klik hier voor een overview. 

 
Voor rondleidingen met een gids kunt u contact opnemen met Kees Welmers 06-55152675
 
Elke laatste zondag van de maand is er een vrije rondleiding om 11.00 uur. Van april tot en met oktober.  Reserveren verplicht.!  ( Zondag 24 april, 29 mei, 26 juni, 31 juli, 28 augustus, 25 september en 30 oktober.) Buiten deze data kunt u altijd persoonlijk reserveren via 06-55152675. 

 
Van 1 mei tot 1 oktober is de begraafplaats iedere vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur vrij toegankelijk voor het publiek. Er zijn en gastvrouwen en gastheren aanwezig. Zij geven ook informatie maar geen rondleiding.

 
Tijdens het restauratieproces wordt er op 14 juni 2015 een open dag gehouden op de begraafplaats
Ruim 250 mensen brachten een bezoek aan de begraafplaats op een stralende middag.
 
Opperrabbijn Jacobs heropende samen met Burgemeester Janssen het gerestaureerde metaheerhuisje.
Bezoekers kregen uitleg over de restauratie en konden met eigen ogen zien hoe de restauratie van de omheiningsmuur vorderde.
Ook werd er uitleg gegeven over de graven, opschriften en de overledenen die er begraven liggen.
Naast rondleidingen die er regelmatig gegeven worden was de middag een belangrijke stap in de richting van het doorgeven van hun uniek stukje erfgoed in Oisterwijk. 
  
Gedicht van de Stadsdichter Karin van den Heuvel 

OMMUURD

Ommuurd

Serene rust

Is waar de wind

Je wangen kust  

Ommuurd

In doodse stilte

Oude grafstenen

Maar geen kilte

Ommuurd

Al jaren lang

En als je stil bent

Hebreeuws gezang

Eeuwenlang historie

Leeft op deze plek

Je voelt het aan je voeten

’t kruipt tot in je nek

En daarom zijn we samen

Hier op deze grond

Waar menig Joodse mens

De laatste rustplaats vond 

Een plek om te bewaren

Gestapeld soms tot tien

Hier slechts een enkel laagje

Door velen al gezien  

Lechajim

Vier het leven

Met eer aan wat ooit was 

Respect voor het verleden

Tradities houden vast

Samen gaan we verder

Al of niet ommuurd

Op dit stille plekje 

Voor zo lang het duurt 
 
Afsluiting van de restauratie.

Op zondag 11 september 2016 tijdens de Open Monumentendag is de restauratie van de Joodse begraafplaats officieel afgesloten. Burgemeester Hans Janssen reikte twee stenen aan aan opperrabbijn Binyomin Jacobs en gedeputeerde Henri Swinkels. Zij legden de steen bij de toegangspoort van de begraafplaats en symboliseerden daarmee een oud Joods gebruik om een steen te leggen bij een graf om het graf in stand te houden. Een activiteit die de Stichting Behoud Joodse begraafplaats bij uitstek heeft volbracht in de afgelopen jaren. Na een indrukwekkende toespraak blies de rabbijn hierna de sjofar.

Een prachtige afsluiting van de restauratie onder het toeziend oog van honderden bezoekers.
Er resten nog een paar klussen aan de muur en het hek maar we beschouwen dat als groot onderhoud.