• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
011 022 033 044 055

- Vrijwilligers

Vrijwilligers gevraagd.

Tijdens en na de restauratie zijn vrijwilligers hartelijk welkom.

Wat is er te doen voor vrijwilligers:

- Optreden als gastheer/gastvrouw tijdens openstellingsuren

- Ontwikkelen van lesbrieven voor leerlingen van de basisscholen en voortgezet onderwijs

- Genealogisch onderzoek naar familieverbanden en nabestaanden

- Historisch onderzoek

- Vervaardigen plattegrond met graven

- Optekenen van verhalen

- Meewerken aan een boek over de Joodse Begraafplaats

- Onderhoud van de begraafplaats en het terrein

De werkzaamheden aan een Rijksmonument dienen in principe door vakmensen uitgevoerd te worden. 

Er zijn echter tal van werkzaamheden die ook door vrijwilligers gedaan kunnen worden. Zo moeten alle grafstenen op de begraafplaats schoongemaakt worden, moet er zand aangebracht worden tegen de muren en moeten er nieuwe bomen en struiken aangeplant worden. Hebt u zin om mee te helpen aan het behoud van dit unieke stuk Oisterwijk neem dan contact op met onze secretaris Jaap Germans telefoon 013-5283433 of met de voorzitter Kees Welmers 06-55152675.

Elk jaar dioet de begraafplaats mee aan NL Doet. 

 

Iedereen telt mee, iedereen doet mee. De slogan van ContourdeTwern Oisterwijk werd vrijdagmiddag 20 maart 2015 helemaal waar gemaakt door de medewerkersdoor de handen uit de mouwen te steken op de Joodse Begraafplaats in Oisterwijk. Samen met nog 3 vrijwilligers werd er hard gewerkt. Takken werden opgeruimd, zerken en grafstenen werd van mos ontdaan en schoongemaakt en de gerestaureerde meubelen in het metaheerhuisje werden geschilderd. Van 13.00 tot 17.00 uur hebben de 9 vrijwilligers die zich hadden opgegeven bij NL Doet flink hun best gedaan.

Na afloop werden ze hartelijk bedankt door de voorzitter van de Stichting Behoud Joodse begraafplaats Oisterwijk.

 

Foto's Karin van den Heuvel