• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
011 022 033 044 055

- Stichting

Op 16 april 2012 is te Oisterwijk opgericht de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk. De stichting heeft ten doel: de ondersteuning en bevordering van de instandhouding van de Israëlitische begraafplaats te Oisterwijk in verband met de cultuurhistorische waarde van de begraafplaats met inachtneming van de voorschriften van de Joodse Codex zoals deze wordt gehanteerd en uitgelegd door het Opperrabbinaat voor Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) onderhouden en restaureren van de Joodse begraafplaats te Oisterwijk en het daartoe verwerven van (financiële) middelen.
 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door :  
 • dhr. K. (Kees) Welmers, voorzitter
 • dhr. Mr. J.A.D.M. (Joep) Vrijdag, penningmeester
 • dhr. Drs. J.L. (Joris) van den Bergh, secretaris
 • dhr. Dr. Ir. J. (Jaap) Germans, bestuurslid
 • dhr. J. (Joël) Sarphatie, bestuurslid
 • mevr. Mr. I.A.E. (Ilse) te Boome, bestuurslid
 • dhr. Sj. (Sjef) van den Bijgaart, bestuurslid
 • dhr. Drs. P.A.G. (Peter) Slingerland, bestuurslid
De bestuurswerkzaamheden worden zonder vergoeding op vrijwillige basis verricht. Financiele verantwoording wordt afgelegd via het publiceren van de jaarrekeningen
Het beleid vloeit voort uit het de jaarverslagen. 

Hoofdlijnen van beleid van de Stichting Behoud Joodse begraafplaats Oisterwijk 2021-2022

 • De Stichting heeft als doel om de Joodse begraafplaats in Oisterwijk voor de toekomst te behouden, te restaureren en te ontsluiten voor bezoekers.
 • Daartoe wordt elke twee jaar een inspectie uitgevoerd door de Monumentenwacht.
 • Naar aanleiding van het inspectierapport van 2020, is een 5 jaren onderhoudsplan opgesteld. Vanaf 2021 zullen de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden: Het verwijderen van alg-aanslag, uitwassen van kalkuitbloei, repareren en herstellen van voegwerk rondom het maaiveld, herstellen van metselwerk en steenreparaties, en schilderwerk aan het metaheerhuisje.
 • De kosten zijn begroot op € 59.000,= Er is Rijkssubsidie aangevraagd en verstrekt tot een bedrag van € 14.400,= In 2021 zal een begin gemaakt worden met de restauratiewerkzaamheden en de geldwerving daarvoor.
 • Om de begraafplaats te ontsluiten voor bezoekers worden open dagen gehouden, rondleidingen gegeven en uitleg gegeven aan schoolklassen over de cultuur historie van de joodse gemeenschap in Oisterwijk
   

ANBI - status

De belastingdienst heeft de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)    RSIN nummer 8515.73.393
 

Werkgroep Struikelstenen

 • In 2017 is de werkgroep struikelstenen Oisterwijk opgericht als onderdeel van de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats. In het verlengde van de doelstelling van de Stichting houdt de werkgroep zich bezig met de herdenking van de Joodse gemeenschap in Oisterwijk door het leggen van struikelstenen voor de Joden die vanuit Oisterwijk in de Tweede Oorlog zijn gevlucht of gedeporteerd en omgebracht in een concentratiekamp.  www.oisterwijkinbeeld.nl/struikelstenen/ 
 • Op 12 maart 2019 zijn de eerste 11 struikelstenen gelegd in aanwezigheid van vele nabestaanden.
 • Op 7 november 2020 worden de laatste 12 struikelstenen gelegd door Gunter Demnig. (Uitgesteld tot nader order i.v.m. Corona.) 
    

Vertaling Pinkas

 • Door de opperrabbijn Jekoesiel ben Sueskind zijn in Oisterwijk in de jaren 1764, 1770 en 1781 een drietal pinkassiem geschreven. .  
 • De Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk  heeft opdracht gegeven vier in Oisterwijk geschreven Pinkassiem te vertalen. Deze manuscripten zijn opgenomen in de Bibliotheca Rosenthaliana, Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.
  Het zijn handgeschreven manuscripten in de Jiddische, Hebreeuwse en deels Aramese taal en dateren uit 1764, 1770 en 1781. Het zijn Joodse pinkassiem en voor een deel ook memorboek.
  De vertaling van de manuscripten is van begin 2018 tot februari 2020 uitgevoerd door Jenneken Schouten (1995) MA Translation Studies Leiden en MA Hebreeuwse en Joodse studies Leiden/Amsterdam. 
  Het boek is in beperkt gezelschap gepresenteerd op 16 juli 2020. Voor een overzicht kijk op: www.youtube.com/watch
  Zij is er prima in geslaagd een goede vertaling te maken die is vervat in een prachtig (wetenschappelijk) boekwerk: Pinkas en Memorboek van de joodse gemeente Oisterwijk. Uitgever Het Kwartier van Oisterwijk. 150 exemplaren. 252 pagina’s en 20 foto's. Het is 24,5 x 17,5 cm (landscape) en 2,7 cm dik. Harde kaft en ronde rug. ISBN 978-90-824154-8-3. Een prachtig boek. Gedrukt door Emp-Grafimedia Vught. Verkoopprijs € 24,95
   
  Het boek kunt u bestellen bij Het Kwartier van Oisterwijk https://kwartiervanoisterwijk.nl/pinkas-en-memorboek-van-de-joodse-gemeente-oisterwijk/