• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
011 022 033 044 055

- Stichting

 

Op 16 april 2012 is te Oisterwijk opgericht de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk.

De stichting heeft ten doel: de ondersteuning en bevordering van de instandhouding van de Israëlitische begraafplaats te Oisterwijk in verband met de cultuurhistorische waarde van de begraafplaats met inachtneming van de voorschriften van de Joodse Codex zoals deze wordt gehanteerd en uitgelegd door het Opperrabbinaat voor Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) onderhouden en restaureren van de Joodse begraafplaats te Oisterwijk en het daartoe verwerven van (financiële) middelen.

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de heren 
K. Welmers, voorzitter,
Mr. J. A. D. M. Vrijdag, penningmeester  
Dr. Ir. J. Germans, secretaris.
De overige bestuursleden zijn de heer F. J. W. M. Tabbers,  mevrouw  M. L. van Oss, de heer R. E. Vis en de heer H.J. v.d. Plas.

 

De bestuurswerkzaamheden worden zonder vergoeding op vrijwillige basis verricht. 

 

Financiele verantwoording wordt afgelegd via het publiceren van de jaarrekening 2013 en jaarrekening 2014 en jaarrekening 2015 en jaarrekening 2016


 

Het beleid vloeit voort uit het jaarverslag 2013 en jaarverslag 2014 en Jaarverslag 2015  en Jaarverslag 2016


ANBI - status. 

De belastingdienst heeft de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

 

Werkgroep Struikelstenen

In 2017 is de werkgroep struikelstenen Oisterwijk opgericht als onderdeel van de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats. In het verlengde van de doelstelling van de Stichting houdt de werkgroep zich bezig met de herdenking van de Joodse gemeenschap in Oisterwijk door het leggen van struikelstenen voor de Joden die vanuit Oisterwijk in de Tweede Oorlog zijn gevlucht of gedeporteerd en omgebracht in een concentratiekamp.

 www.oisterwijkinbeeld.nl/struikelstenen/