• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
011 022 033 044 055

- Stichting

Op 16 april 2012 is te Oisterwijk opgericht de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk. De stichting heeft ten doel: de ondersteuning en bevordering van de instandhouding van de Israëlitische begraafplaats te Oisterwijk in verband met de cultuurhistorische waarde van de begraafplaats met inachtneming van de voorschriften van de Joodse Codex zoals deze wordt gehanteerd en uitgelegd door het Opperrabbinaat voor Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) onderhouden en restaureren van de Joodse begraafplaats te Oisterwijk en het daartoe verwerven van (financiële) middelen.
 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door :  
 • dhr. K. Welmers, voorzitter
 • dhr. Mr. J. A. D. M. Vrijdag, penningmeester  
 • dhr. Dr. Ir. J. Germans, secretaris
 • dhr. F. J. W. M. Tabbers, bestuurslid
 • mev.  M. L. van Oss, bestuurslid
 • dhr. R. E. Vis, bestuurslid
 • dhr. H.J. v.d. Plas, bestuurslid 
De bestuurswerkzaamheden worden zonder vergoeding op vrijwillige basis verricht. Financiele verantwoording wordt afgelegd via het publiceren van de
Het beleid vloeit voort uit het

ANBI - status

De belastingdienst heeft de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)    
 
 
 
 
 

Werkgroep Struikelstenen

 • In 2017 is de werkgroep struikelstenen Oisterwijk opgericht als onderdeel van de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats. In het verlengde van de doelstelling van de Stichting houdt de werkgroep zich bezig met de herdenking van de Joodse gemeenschap in Oisterwijk door het leggen van struikelstenen voor de Joden die vanuit Oisterwijk in de Tweede Oorlog zijn gevlucht of gedeporteerd en omgebracht in een concentratiekamp.  www.oisterwijkinbeeld.nl/struikelstenen/ 
    

 

 

Vertaling Pinkas

 • Door de opperrabbijn Jekoesiel ben Sueskind zijn in Oisterwijk in de jaren 1764, 1770 en 1781 een drietal pinkassiem geschreven. Deze handgeschreven documenten in de Hebreeuwse en Jiddische taal zullen in 2018/2019 vertaald gaan worden door Jenneken Schouten, Master student Hebrew en Jewish Studies te Amsterdam en Master Student Translation Studies te Leiden. Zij studeerde hiervoor Hebreeuwse en Joodse studies en Engelse taal en literatuur aan de universiteit van Leiden. De pinkassiem worden bewaard in de Bibliotheek Rosenthaliana van de Universiteit van Amsterdam. Omschrijving.    
 • De vertaling van de Pinkassiem wordt begroot op € 21.000,=  Geprobeerd wordt dit bedrag bij elkaar te krijgen door fondsenwerving en crowdfunding.