HomeContactSponsoren

Sponsoren

Voor het verwezenlijken van haar doelstellingen is de stichting afhankelijk van de financiële steun van derden, waaronder subsidies, donaties en (particuliere) giften.

Wij danken de volgende instanties, fondsen, stichtingen, bedrijven en particulieren voor hun bijdrage aan de restauratie, duurzame instandhouding en toegankelijk maken van de joodse begraafplaats in Oisterwijk:
 

Beekmans Stichting

Boudewijn van Gorp Stichting

Brabants Landschap/Nationale Postcode Loterij

Dinamo Fonds

Diverse particuliere giften

Dock14

Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds

Fundatie Jeanne van Diessen

Gemeente Oisterwijk

Honders en Alting makelaars

Levi Lassen Stichting

Lexhanna Stichting

Mensink Stichting

Nico Muller Jabusch kunst en siersmid

Maatschappij tot Nut van der Israëlieten

Meindersma Sybenga Stichting

MIGO Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk

Mutsaerts Natuursteenbedrijf Oisterwijk

Nettie van Zwanenberg Stichting

Oisterwijk SPOT800

Prins Bernard Cultuurfonds

Provincie Noord Brabant

Rabobank Hart van Brabant

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Sint Petrus Stichting

Stadsgidsen Heemkundekring Oisterwijk

Stichting Bossche Synagoge Bernardus Hartogensis

Stichting Bouwcultuurfonds Zuid Nederland

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland 

Stichting De Schuur Oisterwijk

Stichting Henri Moerel

Stichting Joods begrafeniswezen Brabant 

Stichting Ondersteuning Initiatieven in Oisterwijk

Stichting Streekrekening Groene Woud

Zusters Franciscanessen Oisterwijk

Login