HomeBegraafplaatsOmmuring

Ommuring

Net als veel andere joodse begraafplaatsen is de begraafplaats in Oisterwijk geheel ommuurd en voorzien van een poort. In de 19e eeuw vonden op de begraafplaats herhaaldelijk vernielingen plaats. In 1886 is daarom een muur opgetrokken met daarin een poort met ijzeren hekwerk. Om dat te bekostigen werd een bedrag van 2600 gulden ingezameld. De Oisterwijkse kantonrechter mr. Abraham De Balbian Verster, tevens ouderling van de Hervormde Kerk, was de Joodse gemeenschap behulpzaam bij het oprichten van een vereniging, het bouwen van de muur en het verkrijgen van gronden rond de begraafplaats.

De ommuring met steunberen en keperafdekking en poort met groot smeedijzeren hekwerk genieten samen met het metaheerhuisje sinds 1985 een beschermde status en zijn aangewezen als Rijksmonument (nr. 46806). Na verwijdering van bomen en houtopstand zijn de ommuring en poort in de perioden 2014-2016 en 2021-2022 grondig gerestaureerd.

Op de poort die toegang geeft tot de begraafplaats staat Beth Haim, dat Hebreeuws is voor 'Huis des Levens'. Dat is het joodse geloof. Job zegt al: Ja God ik weet het, Gij voert mij ten dode, naar de verzamelplaats van al wat leeft! Deze tekst tref je dan ook aan op de toegangspoorten van veel joodse begraafplaatsen.

Login