HomeSteun onsDonatie

Donatie

De Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk heeft als doelstelling om de Rijksmonumentale, sociaal-maatschappelijk en cultureel-historisch van groot belang zijnde begraafplaats voor de toekomst te behouden, beheren en open te stellen.

De stichting is financieel volledig afhankelijk van subsidies en giften van derden waaronder fondsen, sponsors en particulieren.

Draagt u de joodse begraafplaats in Oisterwijk een warm hart toe? Als u onze doelstelling met een gift wilt ondersteunen zijn wij u daar bijzonder erkentelijk voor. U kunt uw gift over maken op Raborekening NL35 RABO 0144 0193 02 t.n.v. de penningmeester van de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk.

De belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij giften aan een culturele ANBI kunt u de gift opvoeren bij uw belastingaangifte.

QR
Login