HomeBegraafplaatsGraven

Graven

Joodse begraafplaatsen zijn vaak zeer oud, er zijn soms graven van meer dan tweehonderd jaar oud te vinden. Dit komt doordat Joodse begraafplaatsen niet geruimd mogen worden volgens de wetten van het jodendom en dus 'eeuwig' zijn. Over het begraven wordt in de Hebreeuwse Bijbel gesproken in het boek Ezechiël, hoofdstuk 37. Alleen bij zéér dringende redenen kan ertoe besloten worden graven te verplaatsen. Als er al een begraafplaats moet verdwijnen, dan dient dat altijd te gebeuren met instemming van het rabbinaat en in bijzijn van een rabbijn. De stoffelijke resten worden dan in verschillende kisten in één graf herbegraven.

Op de joodse begraafplaats in Oisterwijk liggen ongeveer 200 graven. Daarvan zijn 164 grafstenen nog aanwezig. Eerdere houten gedenktekens zijn in de tijd vergaan. Maar de graven zijn nog altijd aanwezig. Het oudste, nog aan te duiden graf, is van Mozes Deen, overleden op 2 Juli 1779 (Mozes ben Naftali Hartog). De steen dateert van latere datum. De oudste steen staat op het graf van Levie Hartog, gestorven op 27 december 1809. Hij verhuisde in 1767 van Oisterwijk naar Tilburg. Hij was de eerste Jood die zich in Tilburg vestigde. Aanvankelijk werd hij niet toegelaten maar met behulp van Stadhouder Willem V lukte het toch.

De tekst op een matseva (grafsteen) geeft niet alleen een (Joodse) overlijdensdatum, maar vaak ook aanvullende informatie, zoals de Joodse naam van de overledene, die van de echtgenoot of echtgenote en de Joodse naam van de vader of moeder. Soms wordt ook het beroep van de overledene vermeld. Uit praktische overwegingen worden op de stenen veel afkortingen gebruikt.

Inmiddels zijn de graven geïnventariseerd en zijn er overzichten gemaakt. Ook is onderzoek verricht naar nabestaanden. Van veel Joden die in Oisterwijk begraven zijn, zijn de namen bekend. Op Het Stenen Archief staat hierover veel informatie.

Login