HomeStichtingWerkgroep Struikelstenen

Werkgroep Struikelstenen

In 2017 is de werkgroep struikelstenen Oisterwijk opgericht als onderdeel van de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats. In het verlengde van de doelstelling van de stichting houdt de werkgroep zich bezig met de herdenking van de oorlogsslachtoffers uit de Joodse gemeenschap in Oisterwijk door het leggen van struikelstenen voor de Joden die vanuit Oisterwijk in de Tweede Wereldoorlog zijn gevlucht of gedeporteerd en omgebracht in een concentratiekamp. Het zijn de mensen die vanwege hun geloof, huidskleur of geaardheid door de Duitse bezetter zijn opgepakt en in kampen omgekomen. De lijst telt 23 joodse mensen die in de gemeente Oisterwijk hebben gewoond, en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord in een concentratiekamp.

Om alle mensen te herdenken worden er overal in Europa struikenstenen voor woningen geplaatst, van waaruit mensen zijn afgevoerd naar kampen. Oorspronkelijk heten ze “Stolpersteine” (stolpern betekent struikelen). Struikelstenen zijn kubusvormige betonnen stenen met een messing bovenplaat, met daarin de tekst gegraveerd. De stenen worden geplaatst in het trottoir voor de huizen waaruit de Joden verdreven en vermoord zijn. Op plekken waar de oorspronkelijke huizen verdwenen zijn, maar vroeger slachtoffers van de Duitse bezetter hebben gewoond, komt eveneens een “Struikelsteen”. De meesten hebben geen graf maar op deze manier hebben ze een naam en daardoor blijven zij in herinnering bestaan. Door deze “Struikelstenen” kunnen vragen van kinderen en volgende generaties worden beantwoord en de geschiedenis uitgelegd.

Een wandeling door een doodgewone straat in Oisterwijk verandert plots in een reis door de geschiedenis. In Duitsland zijn er inmiddels duizenden geplaatst. Maar ook buiten Duitsland zijn ze nu ook te vinden in Oostenrijk, Hongarije en sinds enige tijd ook in Nederland. In Borne zijn in 2007 de eerste “Struikelstenen” gelegd. Ondertussen liggen er in Europpa meer dan 90.000 struikelstenen. In het messing wordt een korte tekst gegraveerd: Hier woonde … gevolgd door geboorteplaats en ‐datum en daaronder de plaats en datum waar hij/zij is omgebracht; bijna altijd een vernietigingskamp. De Stolpersteine worden handmatig gemaakt door Gunter Demnig. Vanuit het project is draagvlak gecreëerd binnen de Oisterwijkse gemeenschap, nabestaanden van de Joodse slachtoffers zijn opgespoord en benaderd voor toestemming, de juiste gegevens zijn verzameld en doorgegeven aan de organisatie van Gunter Demnig die de stenen handmatig vervaardigt, fondsen zijn geworven, de huidige bewoners van de woningen waarvoor de struikelstenen komen te liggen zijn geinformeerd en toestemming voor het plaatsen is gevraagd. Ook is op basis van historische onderzoek een klein videoportret van de slachtoffers gemaakt.

Op 12 maart 2019 zijn de eerste 11 struikelstenen gelegd in aanwezigheid van vele nabestaanden. De laatste 12 struikelstenen zijn op 9 september 2021 en op 14 oktober 2021 gelegd wederom in aanwezigheid van vele nabestaanden. Op 28 januari 2022 vond in Oisterwijk de Holocaust Herdenking plaats. Ook is toen het boek Struikelstenen in Oisterwijk. Het verleden herdenken met het oog op de toekomst gepresenteerd. Tot slot zal in het voorjaar van 2022 nog een wandelapp verschijnen met een wandelroute langs de 23 struikelstenen in Oisterwijk. Daarmee is een einde gekomen aan de werkzaamheden van de Werkgroep Struikelstenen Oisterwijk.

Login