HomeBegraafplaatsRestauratie

Restauratie

Duurzaam behoud
De stichting zet zich sinds 2012 in voor een duurzame instandhouding van de Joodse begraafplaats in Oisterwijk vanuit sociaal-maatschappelijk en cultuur-historisch oogpunt. Hiertoe zijn restauratie- en onderhoudsplannen opgesteld.

Restauratie 2012-2016
In 2013 is gestart met terrein- en restauratiewerkzaamheden op en rondom de begraafplaats. Voor de restauratiewerkzaamheden was het noodzakelijk boomopstand dat tegen en in de omheiningsmuur was gegroeid te verwijderen en het omliggende terrein op te schonen. Bij de werkzaamheden is zowel de ruim 200 meter muur, toegangspoort als het metaheerhuisje gerestaureerd. Daarnaast is het terrein rondom de begraafplaats voorzien van een afrastering, de toegangsweg met bosvriendelijke materiaal verhard en is een fraaie toegangspoort naar de openbare weg gebouwd.

Tijdens de Open Monumentendag 2016 is de eerste restauratie officieel afgesloten.

Onderhoud en beheer 2017-2020
In de periode daarna zijn de grafstenen en grafmonumenten opgeknapt. Daarbij zijn een aantal grafstenen hersteld en is belettering weer leesbaar gemaakt. Ook is het bosperceel rondom de begraafplaats onder handen genomen met oog voor de vergroting van de biodiversiteit. Ook is gewerkt aan de toegankelijkheid en verfraaiing van het terrein door plaatsing informatie bord en vlaggenmast bij de ingang van het terrein en de realisatie van een berging/toilet en opslagruimte op buitenterrein van de begraafplaats.

Restauratie 2021-2024
Naar aanleiding van het inspectierapport door Monumentenwacht in 2020 is een 5 jaren onderhoudsplan opgesteld. Vanaf 2021 worden aanvullende restauratie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het repareren en herstellen van voegwerk aan de omheiningsmuur en het plegen van onderhoud en schilderwerk aan het metaheerhuisje. 

Login