HomeNieuwsKerkenvisie Oisterwijk

Kerkenvisie Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk gaat aan de slag met het opstellen van een kerkenvisie. Hiervoor brengt zij, samen met erfgoedadviesbureau The Missing Link, het religieus erfgoed in kaart. Het gaat met name om kerkgebouwen, maar ook om bijvoorbeeld begraafplaatsen, kapellen en pastoorspaadjes. De komende periode wordt - samen met eigenaren en gebruikers - informatie verzameld over de betekenis, bouwhistorie en cultuurhistorische waarde.

Omdat bestuur en vrijwilligers van de stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk hetzelfde doel nastreven – namelijk de duurzame instandhouding van religieus erfgoed   – werken wij hier graag aan mee. Op dinsdag 21 maart jl. heeft een medewerker van The Missing Link de Joodse begraafplaats bezocht. Een aantal bestuursleden hebben uitleg gegeven over de stichting, het gebruik, openstelling en duurzame instandhouding van de begraafplaats en de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken.

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vind je meer informatie over het nationaal programma kerkenvisie.

Login