HomeNieuwsVernieuwing bestuur

Vernieuwing bestuur

Per 1 januari 2023 heeft een verandering plaatsgevonden in het bestuur van de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk door het terugtreden van Kees Welmers als voorzitter en het uittreden van Joep Vrijdag als penningmeester.

In de bestuursvergadering van 4 november jl. heeft Joep vrijdag zijn vertrek als penningmeester aangekondigd. Joep is al vanaf het begin van de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk betrokken als penningmeester. Achter de schermen heeft hij afgelopen jaren gezorgd voor een goede financiële boekhouding. Ook heeft hij de stichting en het bestuur van juridisch advies voorzien. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet.

In dezelfde bestuursvergadering heeft Kees Welmers aangegeven - vanwege zijn gezondheid – zijn taken als voorzitter van het bestuur te willen overdragen, maar zich nog wel actief te willen inzetten voor het bestuur.

Inmiddels zijn de taken van Joep en Kees binnen het bestuur verdeeld. Per 1 januari 2023 zal bestuurslid Ilse te Boome de voorzittershamer hanteren. Peter Slingerland neemt de taken als penningmeester over.

Login